تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

مهمترازبادهای مونسونی، بارش های سیل آسایی هستند که مونسون با خود به همراه می آورد. ایران نیزدرفصل تابستان ازبارش های مونسونی بی نصیب نیست وگرچه این بارش ها به گونه متناوب به مناطق جنوب شرقی ایران نفوذ می کنند واقلیم مونسونی را که درهند وپاکستان شاهد هستیم ،در ایران به وجودنمی آورد، اما این بارش ها خصوصیات منحصر به فردی را درقسمت جنوب شرق ایران نسبت به مناطق دیگر کشور ایجاد می کند. مونسون در حوضه های آبریز جنوب شرق ایران موجب می گردد که رواناب بعضی ازرودخانه ها در ماه های تابستان به حداکثر سالانه خود برسد وهیچگاه ماه های تابستان  به عنوان خشک ترین ماه ها معرفی نشوند. این بارندگی ها می توانند تأثیر بسیار مهمی در مدیریت منابع آب در قسمت های جنوب شرقی ایران اعمال کنند وبنابراین شناخت عواملی که بر آن تاثیر می گذارند نیز بسیار ارزشمند خواهد بود.(یزدان پناه رستمی،1385)

گردش عمومی هوا براثر اختلاف فشار بین منطقه حاره ونواحی برون حاره به وجود آمده می باشد. ودر مقیاس وسیع تبادل انرژی وماده در کره زمین راسبب می گردد.

گردش عمومی هواازدورژیم گردشی مرتبط تشکیل شده می باشد. رژیم گردشی هدلی درمنطقه حاره ورژیم گردش رزبای درمنطقه برون حاره استیلادارد.اگرچه گردش عمومی هوا به صورت پدیده ای دایمی در اقلیم سیاره زمین اقدام می کند اما عناصر تشکیل دهنده آن تغییرات فصلی دارند وهمزمان باجابه جایی خورشید تغییر مکان داده ویا اینکه تضعیف وتشدید می شوند. حرکتهای گردش عمومی هوا به گونه ای می باشد که سیستمهای هوایی گوناگون رادرمقیاس سیاره ای ویا منطقه ای ازسرزمینهای دورونزدیک به ایران آورده واقلیم آن را تحت تاثیرقرار می دهد. هرکدام از عناصر تشکیل دهنده گردش عمومی هوا اثرات ویژه ای دارد وزمان تاثیر آن علیرغم تغییرات سال به سال دردراز مدت ازثبات نسبی برخوردارمی گردد.(علیجانی، 1384ص27)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه