تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

زون نهبندان خاش

حد شرقی این زون مرز ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان می باشد و حد غربی آن را گسل نهبندان تشیل می دهد .به علت فراوانی افیولیت های ملانژهای شرق ایران به نام زون یا منطقه آمیزه رنگی(کالرد ملانژ) نیز نامیده می گردد. زون فلیش فلیش به شدت تکنونیکی و خرد شده می باشد و قدیمیترین رسوبات آن متعلق به کرتاسه می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 3-3-2-2-بلوک لوت

بلوک لوت درمغرب زون فلیش قراردارد که استحکام آن را به فازکوهزایی سیمیرین نسبت می دهند. دراین قسمت سازندهایی با سن پرکامبرین تا توده های آتشفشانی سنوزوئیک و دوران چهارم کواترنر هست.

3-3-3-زون مکران

زون مکران که در جنوب گسل بشاگرد قراردارد و امتداد همین گسل مخلوط های آمیزه رنگی کرتاسه فوقانی نظاره می گردد. درمطالعات این زون مشخص شده می باشد که کف دریای عمان از نوع اقیانوسی می باشد و با سرعتی معادل 5 سانتیمتر درسال به زیربلوک لوت رانده می گردد و به همین دلیل منطقه مکران در حال فرونشینی می باشد به نحوی که ضخامت رسوبات پلیوسن در آن بیش از 1000 متراست.دراثر فرورانش و ذوب پوسته اقیانوسی عمان آتشفشان های جوان شمال جازموریان درروی یک نوار از مغرب به مشرق فوران دارند که مهمترین آنها آتشفشان تفتان می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه