عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

انرژی جنبشی

باد اکثرا به دلیل تبدیل انرژی خورشید به چهار شکل انرژی اصلی در سطح زمین می وزد که شامل: انرژی درونی، انرژی ژئوپتانسیل، انرژی نهانی وانرژی جنبشی(آخرین شکل انرژی ، انرژی جنبشی ، حرکت هوا را نشان می دهد) می باشد. انرژی جنبشی فقط یک قسمت کوچکی از انرژی جوی را نشان می دهد(یعنی 2W بر متر مربع یا 95 صدم درصد تشعشع در سطح زمین). انرژی جنبشی در جو به وسیله سیستم های همرفتی در ارتباط با فرونشینی هوای سرد وصعود هوای گرم تولید می گردد. در چنین شرایطی لایه های هوای سرد سنگین وفرونشیننده به وسیله نیروی جاذبه مرکزگرابه پایین کشیده می گردد وانرژی ژئوپتانسیل کاهش می یابد. این مسئله اکنون به اشکال دیگری ازانرژی تبدیل شده ومخصوصا به انرژی جنبشی افزوده می گردد تا انرژی ژئوپتانسیل کاسته گردد وباعث وزش بادها گردد. همچنین این تبدیل زمانی رخ می دهد که هوای گرم به طرف قطب ها حرکت می کند وبه وسیله هدایت سرد می گردد، سپس فرومی نشیند ومرکز ثقل آن پایین می آید.(تامپسون، 1382، ص 149-151).

2-5-مفهوم مونسون

یکی ازپدیده های بزرگ مقیاس که درگستره مناطق حاره زمین اتفاق می افتد ودر این مناطق آب وهوای خاص رابوجود می آورد، مونسون می باشد. مونسون یا بادهای موسمی پدیده شناخته شده ومهم مناطق حاره زمین می باشد. مونسون اقیانوس هند به عنوان یکی از مشهورترین مونسونهای جهان بشمار می آید که در بارش های تابستانی بخش هایی ازایران موثرمی باشد. سال هاست که دانشمندان در کوشش برای درک عوامل پیدایش مونسون اقیانوس هند در هر ماه ژوئن وپایان آن درهر سپتامبر می باشند.(یزدان پناه رستمی،1385).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه