تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

زون ایران مرکزی 

این زون قدیمی ترین خرده قاره درایران می باشد که تحت تاثیر رخدادهای زمین شناسی گوناگونی قرارگرفته می باشد. دراین منطقه قدیمی ترین سنگ های دگرگون شده باسن پرکامبرین تا آتشفشان های فعال و نیمه فعال عهد حاضر به چشم می خورد. وجود هزاران متر رسوبات متعلق به دوره پرکامبرین که خود از فرسایش سنگهای آذرین به وجود آمده اند، قدمت پوسته قاره ای این ناحیه را مشخص می کند این مجموعه رسوبی درفاز کوهزایی کاتانگایی به شدت دگرگون شده و به این ترتیب پی سنگ ایران مرکزی به وجودآمد که بعدا به پلاتفرم تبدیل شدو رسوبات پالئو زوییک برروی آن گذاشته شدو این همان رسوباتی می باشد که در نوشته ها به عنوان رسوبات پوشش پلاتفرمی دانسته می گردد.باتوجه به اختلاف ضخامت این رسوبات پوشاننده پلاتفرم در مناطق مجاور، می توان نتیجه گرفت که پس از تشکیل بصورت هورست و گرابن در آورده می باشد. رسوبات تریاس بالایی بیشتربه صورت قاره ای و مردابی می باشد.این نوع رسوبگذاری درژوراسیک نیزادامه داشته می باشد. در ژوراسیک میانی دریا پیشروی می کند و سپس درژوراسیک بالایی دراثر عملکرد فاز کوهزایی سیمرین پایانی دریا عقب نشینی می کند. فعالیت گرانیت زایی درمنطقه شیرکوه یزد نتیجه همین مرحله کوهزایی می باشد. درکرتاسه زیرین دریا مجددا پیشروی نمود. درکرتاسه بالایی، حرکات فازکوهزایی لارامین سبب به وجودآمدن مخلوط های رنگی دربعضی از مناطق شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-3-2-زون شرق و جنوب شرقی ایران

اختصاصات رسوب شناسی و ساختمانی این زون مانند ایران مرکزی می باشد اما طریقه ساختمانی آن شبیه زون زاگرس می باشد و این امر نشان می دهد که عوامل زمین ساختی زاگرس درتکوین این زون تأثیر داشته می باشد. بعضی از زمین شناسان این زون را از ناحیه گلپایگان به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می کنند. به عقیده آنها بخش شمالی بیشترتحت تاثیر فازهای کوهزایی سیمیرین پیشین و لارامین واقع شده و دربرگیرند توده های نفوذی مهمی مانند الوند و توده های نفوذی مهمی مانند الوند و توده های نفوذی بروجرد، اراک و ملایر می باشد. درحالی که بخش جنوبی بیشترتحت تاثیر فازهای کوهزایی پرکامبرین و تریاس میانی قرارداشته و علاوه بر دگرگون ساختن سنگهای این ناحیه،سبب ایجاد توده های نفوذی  مانند گرانیت حاجی آباد، سیرجان و اقلید و توده بازیک اسفندقه دراین قسمت شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه