تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

باتولیت شاه کوه از گرانیت می باشد وروی آن را آهک اوربیتولین دار کرتاسه زیرین می پوشاند. پس پس از نفوذ گرانیت ها در میان رسوبهای ژوراسیک ، پیشروی دریای کرتاسه باعث می گردد تا رخساره آهکی با ضخامت زیاد بر روی آن گذاشته گردد. در انتها کرتاسه با حرکات کوهزایی لارامید، رسوبهای آهکی چین خوردگی پیدا کرده ، ارتفاع می گیرند. با فرسایش رسوبهای آهکی ، گرانیت در مقیاس وسیعی در سطح نمایان شده واز مشخصات شکل ناهمواری بطور محلی در می آیند.(علایی طالقانی،1384،ص 199-207)

بافت گرانیت شاه کوه درشت دانه وپورفیروئیدی متشکل از فلدسپاتهای صورتی رنگ می باشد. باتولیت شاه کوه در حاشیه شمالی خود مرز برخورد بسیار مشخص با شیلهای ژوراسیک دارد وموجب دگرگونی آنها شده می باشد. در هاله دگرگونی حاشیه جنوبی آن ، کانی زایی مس نیز صورت گرفته می باشد.(درویش زاده ومحمدی، 1376، ص 56)

3-2-3-3-ناهمواریهای سیستان وبلوچستان

ناهمواریهای سیستان وبلوچستان بین هسته های مقاوم لوت وجازموریان در مغرب وما شکل هلمند در مشرق پراکنده می باشند. تحت تأثیر همین توده ها نیز طریقه آنها در محدوده سیستان شمالی- جنوبی ودر محدوده بلوچستان شمالغربی – جنوبشرقی شده می باشد. در سیستان وبلوچستان ، تنوع در عوارض زیاد می باشد. به همین دلیل علاوه بر منظر کلی زمین ، دو عارضه مهم این منطقه یعنی دشت سیستان ومخروط آتشفشانی تفتان بطور جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرند. .(علایی طالقانی،1384،ص 207).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه