تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل بیرونی به دو دسته تقسیم می شوند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف: دسته اول آنهایی هستند که براثر گسترش سیستمهای فشارنواحی مجاور ایران مانند فرابارسیبری، فروبار دره کنگ، گسترش هوای گرم عربستان به ایران وارد می شوند. اغلب اوقات ، مرکز کم فشار روی دره کنگ سبب نفوذ هوای گرم و مرطوب خلیج بنگال به جنوب شرقی ایران می گردد و باران های موسمی را به وجود می آورد.

ب:دسته دوم عوامل بیرونی هستند که از سرزمین های دورترمانند دریای مدیترانه، اقیانوس اطلس، شمال سیبری و … به ایران می آیند. این عوامل بوسیله سیستمهای فشار سیاره ای به ایران می رسند.

قرارگرفتن ایران سرزمین های پهناور سیبیری درشمال، دریای مدیترانه درغرب، بیابانهای آفریقا و عربستان در جنوب غربی و دریای عرب و سرزمین هندوستان درشرق سبب شده می باشد که هرکدام از این همسایگان در دوره معینی از سال آب و هوای ایران را تحت تاثیر قراردهند. شرایط آب و هوایی این سرزمینها توسط توده های هوایی و سیستمهای فشار در خلال حالات ویژه گردش عمومی جو در پهنه ایران گسترده می گردد. (علیجانی ،1384ص9).

3-4-1-توده های هوای موثر درآب وهوای ایران

اثرهمسایگان در آب و هوای ایران اکثرا از طریق ارسال توده های هوایی مشخص می گردد. هر توده هوا یک سیستم فشار می باشد که یادر یک سرزمین معین به وجودمی آید و یا اینکه در مسیر خود مدتی قابل ملاحظه در آنجا توقف نموده ویژگی های آن را به خود می گیرد. درفصول مختلف توده های هوایی متعددی از سرزمین های مجاور وارد ایران می گردد که عمده آنها به شره زیر می باشد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه