تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

منابع آب در سطح استان های محدوده مورد مطالعه

منابع آب محدوده مورد مطالعه تحت تاثیر شرایط اقلیمی  خشک حاکم برمنطقه بسیار فقیر ومحدود می باشد.علت اصلی این امر عدم برخورداری از بارش های مناسب و نبود پوشش گیاهی در سطح خاک و عدم نفوذ ،بصورت رواناب و سیلاب از دسترس خارج می شوند. مناطق مرکزی و شرقی از دیرباز با این مشکل روبه رو هستند . ازاین رو جهت شناخت منابع آب استان هایی که در محدوده مورد مطالعه واقع شده اند به مطالعه منابع این استان ها پرداخته می گردد.

 

 

3-6-1-استان سیستان و بلوچستان

آب های استان را می توان به دو بخش آب های سطحی و زیرزمینی تقسیم نمود:

3- 6-1-1-آب های سطحی

منابع آب سطحی در جنوب وشمال استان شامل : رودها، دریاچه ها، تالا ب ها، ودریاچه های پشت سدها می گردد. حیات منطقه سیستان وابسته به رودخانه هیرمند وجنوب استان محدود به رودخانه های فصلی می باشد که در هنگام بارندگی گاهی باعث سیلابی شدن رودخانه ها در منطقه می گردد وحجم زیادی از آب را در منطقه جاری می سازد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه