عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

ناحیه مرکزی

این ناحیه تمام زمینهای پست مرکزی محصوربین کوههای البرز، زاگرس و ارتفاعات شرق ایران را دربرمی گیرد. به علت محصورشدن دربین کوهستانهای اطراف به منابع آب دسترسی ندارد و توده های هوا یی مرطوب دریایمدیترانه پس از تخلیه بخار آب به این ناحیه می رسند. بدلیل وجود نواحی کوهستانی درپیرامون رطوبت دریای خزر و توده های موسمی و خلیج بنگال  و رطوبت دریای عمان و خلیج فارس قادر به نفوذ در منطقه نیستند از این رو واقعا خشک و بیابان های واقعی کشور می باشند.

زمستانها در تمامی ناحیه سرد و خشک بوده و به طرف جنوب از سرمای آن کاسته می گردد.پایین ترین دمای سالانه در منطقه خور و بیابانک 19- درجه سلسیوس می باشد و گرمترین نقطه چاله شهداد با بیش از 50 درجه سانتیگراد می باشد. (علیجانی،1384 ص202-220).

درشکل شماره (3-5 ) نقشه خطوط همدمای محدوده مورد مطالعه نشان داده می گردد. همچنین درشکل شماره (3-6 ) نقشه پهنه بندی اقلیمی منطقه نیز ترسیم شده می باشد.

نقشه شماره (3-5 ) خطوط همدمای محدوده مورد مطالعه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه