عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

توده هوای شمالی:این توده هوا در فصل سرد سال از سیبری وآسیای مرکزی به سمت ایران نفوذ کرده واستان هرمزگان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. اثر توده هوا کاهش دما و وزش بادهای شدید همراه با گرد وخاک می باشد.

3-4-2-5-توده هوای مدیترانه ای:این توده هوا به علت عبور از روی اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه رطوبت زیادی به همراه دارد وباعث بارندگی می گردد. البته اندازه بارش در ارتفاعات وغرب استان بیش تر می باشد. (علیجانی،1384 ،ص34).

3-4-3-خصوصیات بارشی  محدوده مورد مطالعه

ناحیه خشک چاله های مرکزی ایران را در جنوب البرز و شرق زاگرس و دامنه های جنوبی زاگرس را در سواحل دریای عمان و خلیج فارس دربرمی گیرد. میانگین بارش سالانه ناحیه 154 میلیمتر می باشد که بیش از 50 درصد آن درفصل زمستان می بارد. این ناحیه گسترده ترین ناحیه بارشی کشور می باشد و به همین جهت میانگین سالانه بارش از تنوع مکانی بسیار بالایی برخورداراست. برای مثال میانگین بارندگی سالانه در شمال 152 میلیمتر، زاهدان 81 میلیمتر، اصفهان 121 میلیمتر و ایرانشهر 116 میلیمتر ، جاسک 136 میلیمتر، اهواز 216 و بندرلنگه 162 میلیمتر می باشد. قسمت های مرکزی این ناحیه دردشت لوت، دشت کویر و چاله جازمویان بسیار خشک هستند و به طرف حاشیه مقدار بارش افزایش می یابد.

بارندگی تابستانه در همه جای ناحیه به استثنای قسمت جنوب شرقی کشور مابقی مناطق تقریبا صفر می باشد. فقط در جنوب شرقی در مناطق استان سیستان و بلوچستان به هنگام ورود توده هوای موسمی و بالاتر رفتن پرفشار جنب حاره ای آزور براثرصعود همرفتی بارش انجام می شود. اگر چه مقدار بارندگی و تعداد روزهای بارندگی درقسمت های مختلف ناحیه با هم تفاوت زیاد دارد اما نواسانات زمانی بارش و ویژگی های اصلی آن تفاوت چندانی ندارند. (علیجانی، 1384،ص 149)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه