تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

ناهمواریهای خراسان جنوبی

ناهمواریهای خراسان جنوبی شامل پهنه گسترده ایست که در مشرق کوههای طبس از کویرهای خواف وبجستان تا شمال دشت لوت را در بر می گیرند. این ناهمواریها به علت پیچیدگی زیاد ساختمان آنها از قوس های کوهستانی خراسان مرکزی کاملا متمایزند. هر چند در مجموع از لحاظ چین خوردگی تحت تاثیر هسته مقاوم لوت قرار گرفته وچین های هلالی شکل با قوس شمالی پیدا کرده اند، اما گسله های زیاد موجب پیدایش چاله های ساختمانی وتفرق وتفرق کوهها شده می باشد. علاوه بر آن فوران آتشفشانها در سراسر این ناحیه توده های توده های کوچک وبزرگ ومتعددی به وجودآورده که در مقیاس وسیعی نظم چین خوردگیها را به هم زده می باشد. این توده ها به علت مقاومت زیادتر نسبت به سنگهای مجاور ، اغلب به صورت کوههای پراکنده به اطراف خود مشرف می باشند. دخالت گسلها وفعالیتهای ماگمایی موجب بی نظمی زیاد در ساختمان های چین خورده شده می باشد. بطوریکه آثار دخالت این عوامل به صورت خوابیده ، چینهای مایل، پرتگاه رورانده در همه جا قابل نظاره می باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در ساختمان کوههای خراسان جنوبی ، رسوبات پالئوژن با منشا آتشفشانی اهمیت فراوان دارد. سهم قابل توجهی نیز متعلق به آهکهای کرتاسه می باشند. (بخصوص در نیمه شرقی). بلندترین کوهها را هم همین آهکها به وجودآورده اند. کوه تون به ارتفاع 2850 متر در جنوب گناباد وآتش کوه به ارتفاع 2790 متر در مشرق بیرجند از آهک کرتاسه تشکیل شده اند. فعالیتهای آتشفشانی دوران سنوزوئیک ، کانسارهای فلزی وغیر فلزی زیادی بویژه در اطراف بیرجند به وجودآورده اند.

به سمت جنوب وجنوب شرقی کم کم ساختمان چین خوردگیها منظم می گردد وبه صورت رشته های موازی با جهت شمال غربی- جنوب شرقی در می آیند. این برجستگیها از جنوب بیرجند تا نهبندان وده سلم ادامه دارند وچاله هایی با همین طریقه آنها را از هم جدا می سازند. ارتفاع بلندترین کوه در شمال نهبندان به 2746 متر می رسد. برجسته ترین عنصر مورفو تکتونیکی ناحیه جنوبی خراسان باتولیت شاه کوه واقع در شمال غربی بصیران می باشد. ساختمان شاه کوه شباهت زیادی به ساختمان شیر کوه در جنوب یزد دارد. همانند باتولیت شیر کوه ، گرانیت شاه کوه نیز با حرکت کوهزایی سیمرین پسین در میان رسوبهای شیلی ژوراسیک جایگزین شده می باشد. این توده بزرگترین توده نفوذی مشرق کشور می باشد. طول بیرون زدگی آن حدود 45 کیلومتر وبلندترین نقطه آن 2729 متر ارتفاع دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه