تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

ناهمواریهای خراسان مرکزی

کوههای خراسان مرکزی را دو رشته مشخص ومتمایز از هم تشکیل داده اند. رشته شمالی بین فریمان وکاشمر قرار گرفته واز روستای درونه در مغرب تا تایباد در مرز ایران وافغانستان کشیده شده می باشد. این رشته در واقع ادامه شرقی رشته کوه کلمرد ایران مرکزی به شمار می رود. در ساختمان آن طبقات رسوبی قدیمی وتوده های آذرین ائوسن شرکت دارند. گسل قوسی شکل کلمرد نیز در سراسر دامنه جنوبی این کوهستان امتداد یافته وکوه ودشت را به گونه مشخص از هم جدا کرده می باشد. به علاوه تعدا زیادی گسل عرضی هم نهشته های رسوبی وهم توده های آذرین را بریده وبی نظمی در ساختمان آن ایجاد کرده اند. بلندترین نقطه آن به نام کوه سرخ ، حدود 3120 متر ارتفاع دارد. دنباله این رشته به سمت مشرق به دو شاخه مستقل تقسیم می گردد ودشت تربت حیدریه را در میان خود جای می دهند. بلندترین قله شاخه شمالی کوه یک تن 2830متر ارتفاع دارد. از ارتفاع شاخه شمالی به سمت مشرق بتدریج کم می گردد تا سرانجام به صورت تپه های کم ارتفاع در زیر رسوبات تخریبی جوان شمال تایباد مدفون می گردد. اما شاخه جنوبی تا داخل خاک افغانستان امتداد می یابد وبلندترین نقطه آن 2636 متر ارتفاع دارد.

رشته جنوبی نیز دنباله کوههای ایران مرکزی می باشد وبه صورت قوسی با تحدب شمالی بین کاشمر ودشت عمران ، از مشرق طبس تا مرز افغانستان کشیده شده می باشد. این رشته نسبت به رشته شمالی ، هم کم عرض تر می باشد وهم ارتفاع کمتری دارد. در ساختمان نیمه شرقی آن تشکیلات قرمز بالایی میوسن شرکت دارد وچینهای منظمی را به وجودآورده می باشد. در این رشته نیز گسله های فراوان بی نظمی زیادی در ساختمان ایجاد کرده می باشد. در سراسر این رشته ، کوه بلندتر از 1800 متر دیده نمی گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه