عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رشته حاشیه غربی

دنباله کوه های اشتهارد در حوالی جاده تهران- قم بتدریج به صورت چین خوردگیهای پراکنده و نامنظم متشکل از رسوبهای جوان نئوژن در می آیند که توسط چاله حوض سلطان قطع می شوند. این کوه ها ارتفاع چندانی ندارند ومحور آن ها عموماً شمال غربی- جنوب شرقی می باشد. رود کرج محور آنها را به شدت شکافته وساختمان طبقاتی رسوبهای نئوژن را عیان ساخته می باشد. در خارج از این موارد، تپه های گنبدی شکل با آثار فرسایش شیاری به صورت بدلند از ویژگیهای پیکر شناسی آنهاست. در همین حوالی ودر مجاورت بستر رودهای کرج وقره چای آثار دو الی سه پادگانه آبرفتی قابل نظاره می باشند. دنباله این کوه ها پس از یک انقطاع به صورت چند رشته پراکنده در مغرب دشت کویر ظاهر می شوند ودشت کویر را در این محدوده به چند چاله جداگانه در می آورند. چاله مسیله نیز در بین این کوه ها فروافتاده وآبهای قره چای ، قمرود، رود شور، رود کرج وجاجرود را دریافت می کند. از رشته های معروف آنها کوه های دوازده امام می باشد که کویر گرمسار را از چاله مسیله جدا کرده می باشد. رشته کوه های گنجه وگوگرد نیز کویر سمنان را از چاله جنوبی آن مجزا ساخته و کوه نخجیر هم موجب جدایی دو چاله در شمال و جنوب خود شده می باشد. لایه های چین خورده نئوژن در دشت کویر در اثر فرسایش به شدت تغییر شکل یافته ودر موارد زیادی کاملاً مسطح شده اند. در مواردی هم طبقات چین خورده به صورت گنبدهای کم ارتفاع باقی مانده اند، نظم چین ها اغلب در اثر دخالت گنبدهای نمکی به شدت به هم خورده می باشد(جنوب سمنان، مغرب گرمسار). گنبدهای نمکی متعدد از مناظر پیکر شناسی محلی در این محدوده به شمار می طریقه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد