تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

بعضی از توده های هوای تأثیر گذار بر منطقه عبارت اند از :

3-4-2-1- بادهای غربی: بادهای غربی از اوایل فصل پاییز آغاز وتا اوایل زمستان کل کشور واز جمله استان ما را تحت تأثیر قرار می دهد. این بادها به همراه چرخند وواچرخند ها از مهم ترین عوامل آب وهوایی در دوره سرد سال می باشد.

3-4-2-2- توده هوای موسمی: در این استان توده هوای موسمی اقیانوس هند در بعضی سال ها تا 30 درصد بارندگی سالانه استان را به خود اختصاص می دهد که در مواقعی با طغیان رودخانه ها همراه می باشد وزیان های جبران ناپذیری به خانه های مسکونی وتأسیسات وارد می کند. توفان گونو در سال 1386 وتوفان فت در سال 1389 که توأم با بارش های شدید ورگباری بود، مانند تأثیرات این توده هوای موسمی در استان می باشد.

3-4-2-3- توده هوای سودانی: توده های هوای سودانی با جذب رطوبت از روی دریای سرخ وبا عبور از خلیج فارس ودریای عمان وارد استان می گردد وباعث بارندگی های نسبتا زیادی در دوره سرد سال می گردد. مقدار بارندگی های این توده هوا در جذب استان بیشتر از شمال استان می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه